no-cover

Hình ảnh Slipknot với những chiếc mặt nạ mới

Wednesday, 02 July 2008
Rock Thế giới

Slipknot cũng vừa tung ra single đầu tiên của album mới – single mang tên "Psychosocial". Ca khúc "Psychosocial" vừa được giới thiệu trên radio vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Hãy cùng xem những hình ảnh promo mới nhất của Slipknot

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/02/332888c0.jpeg?w=1190

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/02/50337dc9.jpeg?w=1190
https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/02/636f148d.jpeg?w=1190
https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/02/62558ec2.jpeg?w=1190
https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/02/3013a1f7.jpeg?w=1190

https://i1.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/02/331ec2da.jpeg?w=1190

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/02/2ea1e698.jpeg?w=1190

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/02/2c4168e8.jpeg?w=1190

https://i2.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/02/50ce74d4.jpeg?w=1190
https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2008/07/02/31bfa091.jpeg?w=1190

Leave a Reply