Rock Your Art I với sự góp mặt của 5 ban nhạc: Thủy Triều Đỏ, Bão Biển, Nuranium, Recycle và 7Days. Diễn ra vào lúc 19h30 ngày 2-8

Rock Your Art II với sự góp mặt của 5 ban nhạc: Ngũ Cung, Cát (Thánh Giá Đỏ), Final Stage và ZigZag. Diễn ra vào lúc 19h30 ngày 3-8