Đăng nhập với Facebook

Facebook Connect

Xin chào , hãy đăng nhập!

Đăng nhập

Tạo tài khoản mới

Nếu bạn đã có tài khoản tại HEHEMETAL, hãy đăng nhập để kết nối với Facebook. Bắt đầu từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào HEHEMETAL chỉ với một cái click chuột thay vì phải nhập lại mật khẩu của bạn tại HEHEMETAL

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với HEHEMETAL, hãy tại một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của HEHEMETAL và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Quên mật khẩu?: - Quên tên đăng nhập?:

Mộ gió - UnlimiteD

 • Lyric
 • Ca khúc khác
 • Dán vào Blog
 • Đại dương kia xa nghìn trùng
  Bão táp đưa người đi , không bao giờ trở lại
  Sóng kêu gào khóc thương vì nỗi xót xa
  Biển hoang sóng vỗ sao lạnh lùng quá
  Chỉ còn đó những ngôi mộ gió không người
  Nỗi xót xa cho người đã khuất.

  Thân xác phiêu du (hư hao) trôi dạt đến nơi nào?
  Còn linh hồn oan thán nơi đâu?
  Phiêu dạt đến nơi nào?
  Đấng trên cao có thấu những nỗi đau.

  Linh hồn kia! ta khóc cho phận người
  Linh hồn kia! năm tháng trôi về đâu?
  Linh hồn kia! ta khóc cho phận người
  Linh hồn kia! tan tác muôn trùng xa ....


 •    <object type="application/x-shockwave-flash" 
     data="http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=104" 
     width="400" height="270"></object>   


Thêm bình luận

Chú ý:
 • Bình luận của bạn có thể sẽ không được duyệt nếu bạn không đăng nhập.
 • Những lời bình luận có nội dung không tích cực sẽ bị xoá không báo trước!
 • Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hãy gõ dấu tiếng Việt nếu bạn có thể!


 
MEDIAZ
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
404 - Fehler: 404
404 - Kategorie nicht gefunden

Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:

 1. Ein veraltetes Lesezeichen
 2. Eine Suchmaschine hat einen veralteten Index der Website
 3. Eine falsche Adresse
 4. Kein Zugriff auf diese Seite!
 5. Die angefragte Quelle wurde nicht gefunden!
 6. Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten!

Bitte eine der folgenden Seiten ausprobieren:

Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig..

Kategorie nicht gefunden