Đăng nhập với Facebook

Facebook Connect

Xin chào , hãy đăng nhập!

Đăng nhập

Tạo tài khoản mới

Nếu bạn đã có tài khoản tại HEHEMETAL, hãy đăng nhập để kết nối với Facebook. Bắt đầu từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào HEHEMETAL chỉ với một cái click chuột thay vì phải nhập lại mật khẩu của bạn tại HEHEMETAL

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với HEHEMETAL, hãy tại một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của HEHEMETAL và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Quên mật khẩu?: - Quên tên đăng nhập?:

Lời nguyền cái bóng - UnlimiteD

 • Lyric
 • Ca khúc khác
 • Dán vào Blog
 • Không gian quanh đây như đang đi đâu
  Bao nhiêu thương đau sao cứ đến đây
  Như bao cơn mê đang níu kéo ta
  Người đã đến rồi sao
  Người đã đến thật sao
  Hãy mang đến trần gian
  Những khúc nhạc hoang tàn

  Bao nhiêu năm không thấy ánh sáng mới biết mặt trời màu đen
  Đi trong đêm u ám bóng tối mới biết loài người cuồng điên
  Chuông ngân vang tha đến chiếc bóng phán xét định mệnh trần gian
  Ta không quên ai đã ác ý thù hằn lời nguyền ngày xưa

  Ta đã là linh hồn cho chúng bay nhàu nát
  Tội lỗi của trần gian là sức mạnh vĩnh hằng
  Cứ nhàu nát lẫn nhau cho mặt trời thêm tối
  Cứ nhàu nát lẫn nhau cho linh hồn thêm đau


 •    <object type="application/x-shockwave-flash" 
     data="http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=103" 
     width="400" height="270"></object>   


Thêm bình luận

Chú ý:
 • Bình luận của bạn có thể sẽ không được duyệt nếu bạn không đăng nhập.
 • Những lời bình luận có nội dung không tích cực sẽ bị xoá không báo trước!
 • Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hãy gõ dấu tiếng Việt nếu bạn có thể!


 
MEDIAZ
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
404 - Fehler: 404
404 - Kategorie nicht gefunden

Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:

 1. Ein veraltetes Lesezeichen
 2. Eine Suchmaschine hat einen veralteten Index der Website
 3. Eine falsche Adresse
 4. Kein Zugriff auf diese Seite!
 5. Die angefragte Quelle wurde nicht gefunden!
 6. Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten!

Bitte eine der folgenden Seiten ausprobieren:

Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig..

Kategorie nicht gefunden