Đăng nhập với Facebook

Facebook Connect

Xin chào , hãy đăng nhập!

Đăng nhập

Tạo tài khoản mới

Nếu bạn đã có tài khoản tại HEHEMETAL, hãy đăng nhập để kết nối với Facebook. Bắt đầu từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào HEHEMETAL chỉ với một cái click chuột thay vì phải nhập lại mật khẩu của bạn tại HEHEMETAL

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với HEHEMETAL, hãy tại một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của HEHEMETAL và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Quên mật khẩu?: - Quên tên đăng nhập?:

Phiên Khúc Mùa Đông - Steel Owl

 • Lyric
 • Ca khúc khác
 • Dán vào Blog
 • Nước mắt ấy đã lau khô rồi
  Đôi môi ấy đã quen tiếng cười
  Cuộc tình lỡ đã phai nhạt rồi
  Người tình cũ đã xa ta rồi

  Tiếc nhớ mấy cũng thêm thừa
  Yêu đương mấy biết sao cho vừa
  Cuộc tình đó để em vui đùa
  Đoá day đó, giờ đã đến mùa

  (Chorus):

  Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng
  Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân
  Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm
  Gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã phai dần
  (Chorus)


 •    <object type="application/x-shockwave-flash" 
     data="http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=80" 
     width="400" height="270"></object>   


Thêm bình luận

Chú ý:
 • Bình luận của bạn có thể sẽ không được duyệt nếu bạn không đăng nhập.
 • Những lời bình luận có nội dung không tích cực sẽ bị xoá không báo trước!
 • Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hãy gõ dấu tiếng Việt nếu bạn có thể!


 
MEDIAZ
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
404 - Fehler: 404
404 - Kategorie nicht gefunden

Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:

 1. Ein veraltetes Lesezeichen
 2. Eine Suchmaschine hat einen veralteten Index der Website
 3. Eine falsche Adresse
 4. Kein Zugriff auf diese Seite!
 5. Die angefragte Quelle wurde nicht gefunden!
 6. Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten!

Bitte eine der folgenden Seiten ausprobieren:

Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig..

Kategorie nicht gefunden