Đăng nhập với Facebook

Facebook Connect

Xin chào , hãy đăng nhập!

Đăng nhập

Tạo tài khoản mới

Nếu bạn đã có tài khoản tại HEHEMETAL, hãy đăng nhập để kết nối với Facebook. Bắt đầu từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào HEHEMETAL chỉ với một cái click chuột thay vì phải nhập lại mật khẩu của bạn tại HEHEMETAL

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với HEHEMETAL, hãy tại một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của HEHEMETAL và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Quên mật khẩu?: - Quên tên đăng nhập?:

Âm thanh thời gian - Rosewood

 • Lyric
 • Ca khúc khác
 • Dán vào Blog
 • Từng ngày từng ngày qua đi như một giấc mơ
  Kéo theo những tham vọng
  Kéo theo những tâm hồn trong cát bụi

  Ngồi lặng nhìn thời gian trôi không một vấn vương
  Kéo theo những mơ hồ
  Kéo theo những tâm hồn trơ trọi

  Âm thanh trong không gian tận cùng trái tim
  Âm thanh lướt trên khúc nhạc bụi mờ từ bấy lâu
  Nghe âm thanh nơi đâu hòa quyện thời gian a há..a ha

  Âm thanh trong không gian tận cùng trái tim
  Âm thanh lướt trên khúc nhạc bụi mờ từ bấy lâu
  Nghe âm thanh nơi đâu hòa quyện thời gian a há..a ha


 •    <object type="application/x-shockwave-flash" 
     data="http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=604" 
     width="400" height="270"></object>   


Thêm bình luận

Chú ý:
 • Bình luận của bạn có thể sẽ không được duyệt nếu bạn không đăng nhập.
 • Những lời bình luận có nội dung không tích cực sẽ bị xoá không báo trước!
 • Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hãy gõ dấu tiếng Việt nếu bạn có thể!


 
MEDIAZ
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
404 - Fehler: 404
404 - Kategorie nicht gefunden

Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:

 1. Ein veraltetes Lesezeichen
 2. Eine Suchmaschine hat einen veralteten Index der Website
 3. Eine falsche Adresse
 4. Kein Zugriff auf diese Seite!
 5. Die angefragte Quelle wurde nicht gefunden!
 6. Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten!

Bitte eine der folgenden Seiten ausprobieren:

Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig..

Kategorie nicht gefunden