Đăng nhập với Facebook

Facebook Connect

Xin chào , hãy đăng nhập!

Đăng nhập

Tạo tài khoản mới

Nếu bạn đã có tài khoản tại HEHEMETAL, hãy đăng nhập để kết nối với Facebook. Bắt đầu từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào HEHEMETAL chỉ với một cái click chuột thay vì phải nhập lại mật khẩu của bạn tại HEHEMETAL

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với HEHEMETAL, hãy tại một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của HEHEMETAL và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Quên mật khẩu?: - Quên tên đăng nhập?:

Ước mơ - Microwave

 • Lyric
 • Ca khúc khác
 • Dán vào Blog
 • Mặt trời lên mất rồi, anh em ta dậy đi thôi.
  Đầu mình đau qua trời ơi!
  Một ngày mới bắt đầu, mà sao men rượu chưa tan.
  Cầm đàn lên các cậu, chơi.
  * Đàn một bài thật hay cho tan hết rượu.
  Rap: Khi ta say chơi càng hay cho ta bay trên âm thanh vui.
  Đàn một bài thật hay cho bay nỗi buồn.
  Rap: Khi chơi hay ta càng say, cho ta bay , cho ta quay!
  **Nhiều khi, ta thường mơ về những ngôi sao sáng ngời, biết đâu, biết đâu.
  Rap: Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao!
  Rồi mai con thuyền kia cùng ước mơ trôi chốn nào, có khi, có khi.
  Rap: Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san hô./.
  Mặt trời lên quá đầu rồi chợt về sau lưng ta, đời người không quá dài đâu.
  Ngày qua rất vội, hôm qua rồi hôm nay, buồn làm chi các cậu . Chơi!
  Back to * & ** 2 times.


 •    <object type="application/x-shockwave-flash" 
     data="http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=481" 
     width="400" height="270"></object>   


Thêm bình luận

Chú ý:
 • Bình luận của bạn có thể sẽ không được duyệt nếu bạn không đăng nhập.
 • Những lời bình luận có nội dung không tích cực sẽ bị xoá không báo trước!
 • Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hãy gõ dấu tiếng Việt nếu bạn có thể!


 
MEDIAZ
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
404 - Fehler: 404
404 - Kategorie nicht gefunden

Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:

 1. Ein veraltetes Lesezeichen
 2. Eine Suchmaschine hat einen veralteten Index der Website
 3. Eine falsche Adresse
 4. Kein Zugriff auf diese Seite!
 5. Die angefragte Quelle wurde nicht gefunden!
 6. Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten!

Bitte eine der folgenden Seiten ausprobieren:

Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig..

Kategorie nicht gefunden