Đăng nhập với Facebook

Facebook Connect

Xin chào , hãy đăng nhập!

Đăng nhập

Tạo tài khoản mới

Nếu bạn đã có tài khoản tại HEHEMETAL, hãy đăng nhập để kết nối với Facebook. Bắt đầu từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào HEHEMETAL chỉ với một cái click chuột thay vì phải nhập lại mật khẩu của bạn tại HEHEMETAL

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với HEHEMETAL, hãy tại một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của HEHEMETAL và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Quên mật khẩu?: - Quên tên đăng nhập?:

Không anh em - Giao Chỉ

 • Lyric
 • Ca khúc khác
 • Dán vào Blog
 • Anh em ta.sao không anh em…
  Mất,mất hết.Chẳng còn lại gì!
  Anh em đâu.Anh em đâu.
  Đâu.Đâu.Đâu.Đâu.
  Còn gì?
  Anh?Em?
  Ta mất, mất rồi!

  Kéo nhau. Nắm tay. Bắt nhau. Ném đau. Nuốt đau! (Còn gì?)
  Biết đâu. Áo ta nắm nhau. Xé nhau. Siết nhau! (Làm gì?)
  Tháo nhau. Trốn mau. Núp đâu. Báo nhau. Cáo nhau.! (Tồi..Tồi!)
  Thối thôi. Gấu trâu. Đấu nhau. Xé nhau! Xiết nhau làm gì! (Làm gi..Làm gì!)


  Anh em ta.sao không anh em…
  Mất,mất hết.Chẳng còn lại gì!
  Anh em đâu.Anh em đâu.
  Đâu.Đâu.Đâu.Đâu.
  Còn gì?
  Anh?Em?
  Ta mất, mất rồi!

  Sao anh em,lại đấu phá nhau.
  Biến,mất hết.Chẳng còn gì!
  Anh em ta,không anh em
  Không!Không anh em,không còn gì
  Anh em ta mất,mất rồi!

  Nuốt nhau Nuốt nhau
  Nuốt nhau Nuốt nhau
  (Rồi!)

  Những người này thì còn ở đây.
  Tất cả thì đã đi hết.
  Ta!Không thể hiểu được.
  Mọi thứ có lý do của nó

  Mọi thứ là lỗi của chúng ta.
  Sai lầm hay nước mắt thì đó đều là lỗi của ta.
  Nên vậy! Ta cần phải biết
  Ta có “tình anh em”
  Đi đến đâu
  Đi đến đâu
  Đi đến đâu
  (Ngươi chẳng là gì)
  Anh,em ta mất,thật rồi

  Không anh em ta không anh em
  Không,không anh em,không còn gì
  “Không Anh Em”
  (Phải làm sao?....)
  (Phải làm sao?....)
  Hey


 •    <object type="application/x-shockwave-flash" 
     data="http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=791" 
     width="400" height="270"></object>   


Thêm bình luận

Chú ý:
 • Bình luận của bạn có thể sẽ không được duyệt nếu bạn không đăng nhập.
 • Những lời bình luận có nội dung không tích cực sẽ bị xoá không báo trước!
 • Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hãy gõ dấu tiếng Việt nếu bạn có thể!


 
MEDIAZ
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo