Đăng nhập với Facebook

Facebook Connect

Xin chào , hãy đăng nhập!

Đăng nhập

Tạo tài khoản mới

Nếu bạn đã có tài khoản tại HEHEMETAL, hãy đăng nhập để kết nối với Facebook. Bắt đầu từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào HEHEMETAL chỉ với một cái click chuột thay vì phải nhập lại mật khẩu của bạn tại HEHEMETAL

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với HEHEMETAL, hãy tại một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của HEHEMETAL và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Quên mật khẩu?: - Quên tên đăng nhập?:

Bế tắc (album promo version) - Cuộcsốngs

 • Lyric
 • Ca khúc khác
 • Dán vào Blog
 • Bao nhiêu đêm trong con lòng rối bời bấy nhiêu đêm con nghe mẹ khóc

  Bao nhiêu cha điên rồi đánh mẹ, bấy nhiêu đêm con không chợp mắt

  Nước mắt con không rơi được nữa rồi, đôi mắt con không bao giờ thấy

  Những tin yêu nay bay về chốn nào, con đã tin nhưng nay cuộc sống ?

  Chết ! Ôi xin con, xin con đừng chết, hãy bên con bên con và nói

  Hãy ! Hãy bên con bên con đừng xa, hãy bên con bên con đừng xa

  Nếu cho con được ước gì, hãy cho con, cho con được chết

  Những tháng năm sinh ra đầy nỗi buồn, những tháng năm con không hạnh phúc •    <object type="application/x-shockwave-flash" 
     data="http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=683" 
     width="400" height="270"></object>   


Thêm bình luận

Chú ý:
 • Bình luận của bạn có thể sẽ không được duyệt nếu bạn không đăng nhập.
 • Những lời bình luận có nội dung không tích cực sẽ bị xoá không báo trước!
 • Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hãy gõ dấu tiếng Việt nếu bạn có thể!


 
MEDIAZ
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
404 - Fehler: 404
404 - Kategorie nicht gefunden

Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:

 1. Ein veraltetes Lesezeichen
 2. Eine Suchmaschine hat einen veralteten Index der Website
 3. Eine falsche Adresse
 4. Kein Zugriff auf diese Seite!
 5. Die angefragte Quelle wurde nicht gefunden!
 6. Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten!

Bitte eine der folgenden Seiten ausprobieren:

Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig..

Kategorie nicht gefunden