Đăng nhập với Facebook

Facebook Connect

Xin chào , hãy đăng nhập!

Đăng nhập

Tạo tài khoản mới

Nếu bạn đã có tài khoản tại HEHEMETAL, hãy đăng nhập để kết nối với Facebook. Bắt đầu từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào HEHEMETAL chỉ với một cái click chuột thay vì phải nhập lại mật khẩu của bạn tại HEHEMETAL

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với HEHEMETAL, hãy tại một tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của HEHEMETAL và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Quên mật khẩu?: - Quên tên đăng nhập?:

Bumble Bee Hair - Connection

 • Lyric
 • Ca khúc khác
 • Dán vào Blog
 • hey you girl, why don't you look to my face
  why don't you fly, fly to my world
  the unnegative sign, on your lips
  is something I want to feel, and I will be healed

  take my hand, and guide me to your nest
  let me drink your honey, show me the test

  you are the queen, and I'm your soldier
  that's all I will be, I can't stand no longer
  but my mouth is closed, lips tied together
  your bumblebee hair, flying in the air.

  this won't last forever
  you know, that insects don't too live long
  not for forever
  I haven't seen it all

  now all that has come to reality
  new emotions, the best quality
  but still I'm so sad, because after all
  why can't the bees live forever


 •    <object type="application/x-shockwave-flash" 
     data="http://cdn.hehemetal.com/v8/mediaz.swf?v=8.3&m=164" 
     width="400" height="270"></object>   


Thêm bình luận

Chú ý:
 • Bình luận của bạn có thể sẽ không được duyệt nếu bạn không đăng nhập.
 • Những lời bình luận có nội dung không tích cực sẽ bị xoá không báo trước!
 • Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hãy gõ dấu tiếng Việt nếu bạn có thể!


 
MEDIAZ
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo