• Dream Theater

    Sự ra đời của DREAM THEATER : Một ngày cuối thu năm 1985 hai chàng sinh viên John Petrucci (khoa guitar) và John Myung...

 • Arch Enemy

    Một band Melodic Death hay tuỵêt thế này không giới thiệu thì còn ra gì nữa. Cho đến giờ phút này Arch Enemy vẫn...

 • Armageddon

  Band: Jonas Nyren - Vocals (ex-In Thy Dreams) Christopher Amott - Guitars (Arch Enemy) Martin Bengtsson - Bass (ex-Arch Enemy) Peter Wildoer - Drums (ex-Arch...

 • Manowar

  Manowar được thành lập vào cuối năm 1980 tại Auburn ,New York. Là một trong những đại diện lớn nhất của power metal,Manowar hiện nay...

 • Nghe Rock như thế nào

  Tôi nghĩ, nghe rock có nhiều kiểu, nghe để giải trí, nghe để suy gẫm, nghe để nghiên cứu và nghe vì đua đòi. Tôi...